INNSMOUTH – 2018
Fundación Épica

Innsmouth és un intensiu on un grup d’estudiants de l’escola d’arts danesa Kulturentreprenør s’instal·la a la Fundació Èpica durant dues setmanes per treballar sobre «L’ombra sobre Innsmouth» d’H. P. Lovecraft.

L’objectiu és fer una performance final inspirada en la història, més amb la intenció de basar-se en les idees i sensacions presents al text que no pas amb la de fer-ne una adaptació literal. Elements com la sensació de perill constant, les diferents versions d’una mateixa història, els rituals amb sacrifici i els éssers de les profunditats marines serviran de base des de la qual desenvolupar escenes. Donat que la durada del taller és reduïda, els alumnes van rebre i llegir el relat amb antelació, facilitant així que tot el grup compartís un imaginari sobre el qual basar la seva performance des dels primers brainstormings.