ÉPICA: SOBRE LA MEMORIA – 2016
ÉpicaLab

El workshop «Sobre la memòria» suposa la presentació en societat d’ÈPICA, una iniciativa de La Fura dels Baus que ofereix un aprenentatge multidisciplinari basat en la connexió entre art, ciència i tecnologia per trobar noves vies d’intereacció amb el públic.
Al llarg de 37 anys La Fura dels Baus no només s’ha caracteritzat per un estil, també ha desenvolupat un mètode específic. ÈPICA es basa en la metodologia de La Fura dels Baus a l’hora de plasmar la seva creativitat: una combinació d’experimentació, transversalitat i col·laboració.
Els workshops es presenten com un territori per a l’experimentació, el traspàs de coneixements i l’aplicació de la tecnologia en diferents àmbits, fora del seu territori habitual –les universitats i els centres d’investigació– i acostant-la a un entorn més social.

El concepte central d’aquest workshop és la memòria. Desenvoluparem aquest concepte des de tres tipologies: Memòria Memètica, Memòria Il·lustrada i Memòria Digital.
La Memòria Memètica es refereix a la que els individus incorporen genèticament. Són el memes que podríem qualificar de inherents, són paraules bàsiques que es repeteixen en diferents cultures i que es representen de la mateixa manera: mare, fam, cel, terra, persona, mar, sol, lluna… Aquests conceptes bàsics estan arrelats en la nostra memòria més fonda.
La Memòria Il·lustrada es constitueix basant-se en tot allò que hem incorporat a la nostra memòria des de la primera representació de la nostra realitat, des de les pintures rupestres fins a la lletra impresa, a més de tots els símbols, fórmules matemàtiques, sons, imatges, etc.
La Memòria Digital té a veure amb tot el que hem atresorat a través de bits i que en fa demanar-nos: Quins criteris caldria que seguíssim en el futur per tal de conservar o eliminar els milions de terabytes que generem, personal i col·lectivament? O, dit d’una altra manera, quin serà el destí de tota aquesta memòria emmagatzemada?

Parc de les Humanitats i les Ciències Socials – Universitat de Barcelona Carrer Perú, 52 Barcelona, 0018